05 June 2011

Pagtaong lalawgon sa kontemporanyong literatura and sosyedad kan Kabikolan

Repaso kan librong "Sinaraysay – Halo-halong Blog nin Buhay" ninda H. Francisco V. Peñones Jr., Rizaldy M. Manrique asin Judith Balares-Salamat durante kan pagbongsod kaini kan Sabado, Hunyo 4, 2011, sa STA Auditorium kan Naga College Foundation.

SARONG dakulang orgolyo para sa sakuya an matawan oportunidad na magtaong repaso sa “Sinaraysay – Halo-halong Blog nin Buhay.” An poco mas o menus 200-pahinang librong ini kompuesto kan pigtiripon na mga kolum sa Bikol Reporter kan tolong parasurat.

Proud to be Rinconada
Dakula ining orgolyo ta an tolo kapwa kaamistades asin kasabat-sabat sa buhay.

Si Frankie pareho ko nagin International Ford Fellow, maski ngani naenot ako saiya asin iba an dalan na piglakawan. Kan tawan oportunidad na magklase, pinili niyang magpa-San Jose, California asin duman orog na pinatarom asin pinabaskog an saiyang saiyang kakayahan bilang parasurat.

Si Aldy kapareho ko UNCean. Haros pareho an dalan na samong piglakawan sa hayskul, nagin editor asin parasurat sa The Trailblazer, an dyaryo kan UNC High, asin nag-agi sa kamot kan samong adviser, si Ma’am Rose Virtuz.

Si Judith man matua sako, kun dai ako nasasala nin saro o labi pang taon, asin pareho kami nagtapos nin elementarya sa Anayan-Sagrada Elementary School sa Pili. Kun dai nindo naikokolokar, an samong eskwelahan yaon duman sa kataid kan pigsangahan kan Diversion Road sa Anayan, harani sa may tulay. Dakol akong agi-agi sa eskwelahan na idto, na pano nin maogmang memorya kan nakaagi.

An saro pang “common denominator” mi iyo na kami gabos gikan sa Rincodana. “Ngamin tataong magsarita sa Rinconada.” Si Frankie gikan sa Libmanan (na sarong banwa na harani man sa sakong puso), alagad nagdakula asin nagtrabaho sa gobyerno lokal kan Iriga. Si Aldy namundag sa Iriga, nag-elementarya sa Iriga Central School, asin sa presente nagpapadalagan kan sarong escuelahan duman. Si Judith siertong tatao man: an Anayan-Sagrada, maski ngani nasa Pili asin luas sa Rincodana proper, nasa boundary asin igwa nin dakulang populasyon nin mga taga-Rinconada. An sakong mga magurang galin kin Bula/Nabua sa father side asin Iriga sa mother side.

Kaya kan hapitan ako ni Aldy sa opisina 10 days ago bago kami nagpa-Singapore ni Mayor John asin Vice Mayor Gabby, dai lamang ako makadai.

Duang obheto
Sa blurb kan libro, igwa ining duang obheto: enot, magtao nin alternatibong istorya (“pagsaysay”) manongnod sa kontemporanyong Bikolandia, asin ikadua, irokyaw asin iselebrar an nagdadanay, asin sa pagtubod ko, orog na nagtatalubong kultura asin literaturang Bikolnon. Igdi sa mga obhetong ini mabirik an sakong pagrepaso kan libro.

Daing dua-dua, matriumpong naotob kan tolong parasurat an enot na obheto. Kun satuyang sisiyasaton an presenteng estado kan industriya nin peryodismo sa satong rona, an komentaryo parateng dominado nin pulitika, na sa kadaklan short-sighted huli sa naturalesa kaini. (Kada tolong taon baga, naeleksyon huling natatapos tulos an turno kan satong mga elehidong opisyal.) An lataw na narrative susog pa man giraray sa estoryang kontrolado asin minaitok sa “dakulang tawo” sa satuyang sosyedad, sarong framework na may sarong siglo na an edad.

Sa ibong na kampi, nakakarepreskong basahon an mga artikulo ninda Frank, Aldy asin Judith kun haen bit players an mga pulitiko, asin bida an ordinaryong tawo – poon mga tiyohon, tiahon asin mga partidaryo ni Frankie sa Iriga, asin mga kapwa parasurat sa Bikolandia asin sa nasyon; sa pamilya, maestra, kaamigo, kakontemporanyo asin kabisto ni Aldy; sagkod sa ina, agom, aki, mga katrabaho, estudyante, mga kakawat sa Anayan, kaklase sa Anayan-Sagrada, OFW students sa New South Wales ni Judith; asin sa mga indibidwal (tunay man o kathang-isip) na saindang pigbibiliban asin pigtitingkalag. Siempre, yaon man an Ruben Babar, sarong institusyon sa lokal na media, na iyong nagbukas kan dalan tanganing magin libro an mga obra kan saiyang tolong kolumnista.

Dugang pa, an komentaryo bakong short-sighted kundi nagtatao kan pig-aapod sa Ingles na “long view” – mas mahiwas an pagtanaw, almost timeless sabi ngani kaiyan, asin huli kaini mas mapuwersa asin may pakinabang huling padagos na napapanahon an mensahe asin argumento maski isinurat sa konteksto kan nakaaging dekada.

Asin daing dua-dua, huli sa pagtaong lalawgon igdi, an “Sinaraysay” sarong selebrasyon kan kultura asin literaturang Bikolnon. An desinyo asin istruktura kan libro nakakaogmamg pagbasahon huli sa tolong laen-laen na boses an nagtataram.

Dai ko isi kun angay ini, pero para sako, si Frankie sa tolo iyo an kuenta Randy David – mayong kasiertohan na magugustohan mo an panurat, alagad aram mong pinapanindugan an pagtubod asin an obligasyon na isabi an katotoohan, maski malanit sa ginhawa.

Si Aldy iyo an personipikasyon kan kasabihan na journalism bilang “first draft of history” o “history written in a hurry.” Garo siya si Michael Tan, pero Bikoliana imbes na salud an pigsusurat. Halimbawa, an saiyang artikulo manongod sa Bagyong Reming kapwa nagpapagiromdom satuya kan destrosong dara kan kalamidad na idto – na kun minsan madaling malingawan huling medyo haloy na kitang dai linalamasa nin makosog na bagyo – asin kan kakayahan kan mga Bikolanong padagos na bumangon pagkatapos. Na nagpagirumdom sako kan mga saray-saray kong video kan Reming kun haen literal na pinakit kan bagyo an atop kan samong dating multipurpose center sa Grandview, Pacol.

Si Judith puede kong sabihon na iyo an Rina Jimenez David sa tolo, asin labi pa. An saiyang eksperyensia bilang ina/agom, parasurat, paratokdo asin akademiko nagtatao nin kakaibang perspektibo sa mga isyung inaatubang kan satong sosyedad. Asin ini garo hinghing nakakapagirumdom asin nakakakodot sa puso, nangorogna manongod sa literal asin metaporikal na aplikasyon kan pagluto – huling an mga magurang ko sa Sagrada matibay man na mga kusinero. Kun may paaso-aso sa kasal nin partidaryo o kamidbid, an ama ko parateng inoosipan na magtabang sa pagluto nin mga gisong sa kasal-Rinconada ko sana nananamitan. Kaya ngani suro-semana nauli ta nauli kami sa Sagrada, ta parte kan semanal na ritwal iyo an pangodtohan kaiba kan mga magurang, tugang asin makuapong yaon sana igdi sa palibot.

Sarong agyat
Boot kong tapuson an repasong ini tanganing komendaran an tolong parasurat sa pagkakaigwa nin kosog nin boot tanganing pangyarihon an sarong ideya na magin realidad. Naoogma ako maski paropano, an sadol ko ki Aldy na dai na pagparahalaton an gobyerno nganing magin totoo an sarong plano nakatabang na itulod an ideyang ini. Mala, an okasyon na ini selebrasyon kan pwersa asin kapangyarihan kan pagmawot asin dedikasyon sa sarong katuyohan asin kawsa.

Siring man, boot kong iwalat an sarong agyat. Para sako, bakong igo na kitang yaon igdi magbakal nin kopya asin magbasa kan libro. Subago, nanotaran na garo dikit sana an yaon ngonyan asin nagpaheling nin interes sa okasyon na ini. An angat sato iyo na ipaabot an librong ini, asin iba pang obra kan literaturang Bikolnon, sa mas mahiwas na audience. I certainly commisserate with our young people today – at least kan high school ako, igwa kaming subject na “Readings in Bicol Culture.” Makamomondo na ngonyan mayo na.

Pero an pagkaaram ko, an kurikulum kan DepEd minatugot na magdagdag nin subject, basta dai sana bawasan kun ano an yaon na. Siguro, saro ining bagay na dapat turukawan asin pag-olayan kan satong mga nanunungdan, sa pangengenot ni Vice Mayor Gabby Bordado asin Konsehal Nathan Sergio na yaon ngonyan. Madali ining sabihon, pero may kadepisilan gibohon ta igwa nin logistical asin resource implications an siring kaining desisyon. Baka dai pa andam an mga teacher kan DepEd-Naga na gamiton an mga materyal na ini sa eskwelahan. Pero saro ining oportunidad para sa mga parasurat asin nagmamakolog sa literaturang Bikolnon na pagtarabangan hanapan solusyon an problemang ini.

Sa giraray, congratulations sa saindong tolo. And may our tribe increase!

92 comments:

POEA Canada Jobs said...

It's nice to see a Nagueno blog. My ancestors were from Bicol but the family grew up knowing we were basically of Aklan origin. - Ana

Anonymous said...

I am also half Bicolana. Hayst when will I ever go back to my mom's homeland? - Ana of LBC Philippines

Anonymous said...

search engine rank optimization seo cost backlink service instant backlinks

Leather Pants said...

I reading your blog long time, I like your writing style. Please do it continue....


thanks to share,

Time Attendance Software said...

What a great post! I really enjoyed reading this. Thank you for sharing this valuable information with us.

marlboro cigarettes said...

I’ve been visiting your blog for a while now and I always find a gem in your new posts. Thanks for sharing.

drug testing kits said...

This inspirational book is a must read for teenagers, parents, teachers, and just folks.

history essay writing said...

Learning our history is very important. I really feel bad that I didn't do well in history and it seems that I cannot really appreciate history.

get bigger said...

good blog

price per head online said...

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!

online gift to pakistan said...

I suggest this site to my friends so it could be useful & informative for them also Great effort.

Karl said...

Thank you for this nice blog

Going Up said...

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!

Need For Speed Most Wanted Download said...

Brian Lara Cricket 2007 Download
EA Cricket 2012 Download
Very intresting post I like ur website keep it up..!

Anonymous said...

It's really a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
Take a look at my homepage ; free porn picture

Prank Calls said...

Nice blog and nice post! The topic here I found is really effective.

Show Plates said...

Nice blog, I really appreciate the way you are sharing your experiences.
http://www.squidoo.com/show-plates-uk

Anonymous said...

[p]Why People in Virginia all Adore UGG Boots Sale When these boots were [url=http://www.billigeuggbootss.com]ugg boots sale schweiz [/url] on auction, the price was 3 times the retail price . You need [url=http://www.uuggbootsschweiz.com]kaufen ugg boots schweiz outlet
[/url] to surf the Net,i . Thus i really believe uggs bailey link triplet isn't just fit with to have younger people, the old people will just apply to in their own style in addition to demonstrate to their specific ways . Though these shoes seem oversized but they are extra comfortable for the feet and one hundred percent genuine sheepskin leather is used to make these shoes . It is my responsibility to [url=http://www.billigeuggbootss.com]australia ugg boots sale[/url] tell you some abilities for unique series of Nike Shoes . Org excellent right now . Your feet instantly caress soft, warm leather . "The Shanghai flagship store opened in the nike free run 2 should be a strategic adjustment bar, on the one hand you want to ensure that your brand leader position, on the one hand is all in your business.[/p][p]Despite the fact that the majority Ugg boots are made specifically women and also come in designs such as white, Ugg Lo Professional Press button beige boots is definitely an Ugg completely new introduction pink overshoes, jasmine or else other sorts of pastels, there is pretty a wide range of Ugg Nightfall intended for adult men in the process . whats more, now it is too popular around the world, some people even make collections about this [url=http://www.uuggbootsschweiz.info]ugg sale schweiz[/url] boots . At the commencing, in nearly every kind of media, like [url=http://www.uuggbootsschweiz.com]ugg boots schweiz outlet[/url] tv, newspapers and journals, a great offer of focus is paid to nike¡¯s growth . 98 dollars);
the SAMSUNG progressive [url=http://www.uuggbootsschweiz.info]ugg schweiz outlet
[/url] HD Camcorder (799 . For a casual look, shoes sheepskin beige, beige or black is an ideal choice . Tall UGG Styles There are a number [url=http://www.uuggbootsschweiz.info]ugg schweiz online[/url] of different tall UGG boots available for women, including the Classic Tall and the Knightsbridge . Moreover, the thermostatic properties of these boots are highly and widely appreciated as such characteristics are believed to be good for health.[/p]

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]casino online[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casinolasvegass.com[/url] autonomous no set aside reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

Anonymous said...

check vbaeVqeq [URL=http://www.chanel--online-shop.net/]chanel knockoffs[/URL] , just clicks away BxTkLCcI [URL=http://www.chanel--online-shop.net/ ] http://www.chanel--online-shop.net/ [/URL]

Anonymous said...

I feel that is among the such a lot important info for me.

And i am glad studying your article. Howеver
wanna observation on fеw common issueѕ, The sitе taste іs ideal, the
articles is in ρоint of fact nice : D. Excеllent job, cheеrs
My page - www.onlinepaydayloansking.co.uk

Anonymous said...

I feеl that is аmong thе suсh a lоt impoгtant іnfо for me.
And і am glаd stuԁуing уour article.
Howeveг wаnnа observаtion on few cοmmon іssues, The site taste
iѕ idеal, the aгtiсleѕ іѕ іn point оf fact nicе :
D. Eхcellent ϳob, chееrs
my web site - www.onlinepaydayloansking.co.uk

Anonymous said...

I liκе the valuable info yоu provide in your artісles.
I will bookmark your blog and test again right here frеquently.

I am reasonably сertain I'll be informed many new stuff right here! Good luck for the following!
Here is my web blog ... http://www.onlinepaydayloansking.co.uk/

Tina Fey said...

Very value able post, it keep me onto reading your whole story.

Anonymous said...

[url=http://inchinaledlightmanufacturer.com ]led light manufacturer [/url]Perhaps I may find an opportunity to pay you a visit, as in your illness; http://inchinaledlightmanufacturer.com manufacturer led led light manufacturer scarcely ever felt more disposed to be good company. It was a very kind

Anonymous said...

I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really nice piece
of writing on building up new web site.

my site; how to buy a car with bad credit
Stop by my webpage : how to buy a car,buying a car,buy a car,how to buy a car bad credit,buying a car bad credit,buy a car bad credit,how to buy a car with bad credit,buying a car with bad credit,buy a car with bad credit,bad credit car loans,car loans bad credit,auto loans bad credit,bad credit auto loans,buying a car bad credit loans,bad credit loans cars,buying a car and bad credit,how to buy a car on bad credit,buying a car on bad credit,loans for cars with bad credit,auto loans for bad credit,buying a car with bad credit,how to buy a car with bad credit

Anonymous said...

I all the time used to study post in news papers but now as I am a user of net so from now I am using
net for articles, thanks to web.

Also visit my page: buying a car with bad credit
Look at my blog - buying a car with bad credit,buy a car with bad credit,how to buy a car with bad credit,buying a car,buy a car,how to buy a car

Anonymous said...

Nike generally provides bargains and on the net coupons to all the clientele.

I have about eight pair lying close to that I use for all events.

30 newspaper, we'll have a chat with Sue Grey of Champaign. If this will not get rid of the stain, perform liquid detergent into it and rinse. http://www.airmax90s2013.co.uk

Anonymous said...

there are some attention-grabbing time limits on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity however i’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to feedburner as effectively CO Trinidad Payday Loans

Anonymous said...

Essentially any spiritual group recognized as such by richer or poorer.
marriage counseling takes place in a a New York concert, tattle the crowd that
her so-called sister relegate wasjust due to too a good deal Pizza.


Here is my page :: free marriage counselling
My site: couples relationship retreats

Anonymous said...

XczLbxBkzYji [url=http://adidas51.webnode.jp/]nike air[/url]VstVoxMytGqj [url=http://nikeonline.blog.fc2blog.net/]nike id[/url]OctCgyYikPgb [url=http://nikeair350.blog.fc2.com/]nike シューズ[/url]XatSpsAgaMxa [url=http://nikeshose.blog.fc2.com/]nike スニーカー[/urlUbeDsjAxuMzh [url=http://nikeonlie11.blog.fc2blog.net/]nike ランニング[/url]FzxWswDpbGdz [url=http://ナイキシューズ.seesaa.net/]ナイキ フリー[/url]MssTphPysBov [url=http://シューズナイキ.seesaa.net/]free nike[/url]ZhdDfgIixCif [url=http://nikeair11.seesaa.net/]ナイキ[/url]KdkFrnLigCea [url=http://niker.seesaa.net/]nike スニーカー[/url] DhpYobZisSkk [url=http://nikeshose11.blog.fc2.com/]ナイキ フリー[/url]LqiHaeHbkIyq

Anonymous said...

http://www.cafb29b24.org/docs/buyativan/#54312 ativan vs xanax effects - dangers of ativan and alcohol

Anonymous said...

for vVWQbpqw [URL=http://www.ugg--outlet-online.blogspot.com/]ugg boots on sale[/URL] online shopping QpQnYeQV [URL=http://www.ugg--outlet-online.blogspot.com/ ] http://www.ugg--outlet-online.blogspot.com/ [/URL]

Anonymous said...

here on this web site can be downloaded http://firefoxik.ru/, http://firefoxik.ru/skachat-firefox.html

Anonymous said...

ӏ am ѕure thіs paragraρh has touсhed all the intеrnet peoplе, іts rеаllу rеally nice post
on builԁing up neω wеblog.

Looκ into my ѕitе :: megass

Anonymous said...

Everyone who is into style depends on a great stylist to look good and help
with hair issues and problems. My hair doesn't always look good when I'm going to attend openings and red carpet
events. Both brands are popular in known hair salons and spas.


Take a look at my page - hair products

Anonymous said...

I am actually glad to glance at this web site posts which contains plenty of
useful data, thanks for providing these information.


my web-site ロレックスコピー

Anonymous said...

Having read this I believed it was really enlightening.

I appreciate you finding the time and effort to put this content together.
I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

Feel free to surf to my web site ... 激安プラダ バッグ

Anonymous said...

Hello there! I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I am returning to your website for more soon.

[url=http://xrumergeek.com]xrumer[/url]

Anonymous said...

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same information you discuss
and would love to have you share some stories/information.
I know my readers would enjoy your work. If you are even remotely interested,
feel free to shoot me an e-mail.

Feel free to surf to my page :: スーパーコピー

Anonymous said...

I’m not that much of a online reader to be honest but your
blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Many thanks

Also visit my web-site: ロレックスコピー

Anonymous said...

[b][url=http://erhu.com.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=222645]coach purses for cheap[/url][/b] Canter element


[b][url=http://www.boss38.com/ucenter8/space.php?uid=50125&do=blog&id=250332]discount coach bags[/url][/b] cosmetic treatments- tips Required pertaining to Yourself.


[b][url=http://leunglapyan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=883715]hermes discount[/url][/b] Daniel Richter's prints might be expand within deconstruction in addition,yet recodification regarding skill back ground. doing work in the kind out of world famous famous picture, the size of his illustrations may be tangled up along with a painterly stress and anxiety. its efforts are implanted an apocalyptic electricity, reflective together with media channels made paranoia. large methods not to mention utilities stealthily possess the process of making, having said that getting incredibly elusive inside their complicated sophistication. retains a small pre-Raphaelite great, similar to ghostly breast size seeing our own too much water of Ophelia. very like Doig, Richter reaches the heart connected with colour, capturing a permanent magnet vibrancy on texture, Richness of colors but false impression of light. Richter brands an exuberant and / or luscious otherworld, rendered much more credible by introduced related to, in addition,yet adherence so as to, his very own key facts created by imagine-performing.

Anonymous said...

here in this web site you can see a huge selection of the latest news about [url=http://www.rk-37.ru/]маски уход за лицом[/url].

Cristina114 said...

Very nice template and quality content. I appreciate it.
dark knight rises costume

Anonymous said...

Back link have got consistently suffered from several bearing on tips about information on the easiest way nicely
a site placed looking powerplant effect pages and posts (SERPs).
But nevertheless, not that long ago, typically
that sets of rules weren't developed to give some thought to people young and old aiming to 'cheat' the device simply by simply recharging through to one-way links right provided by services which had it will always be url buttons about them, little or no more material associated with a realistic significance. Sites shortly grew into known as "interconnection harvesting" and were chosen due to web owners to elevate your standing with their several websites online.
Also approach, site owners sometimes made just a person page precisely to house reciprocal hyperback backinbound one-way one way back-shortcuts termed as a web resources webwebsite. It as made use of by buyers development reciprocal hyperback backinbound one-way one way back-shortcuts to improve power their website searching core returns still created n' substantial text-based
content. Often, reciprocal url buttons have been possibly alternate regarding services
which in fact have little or no more redirectly importance to one another also.
That being said, inside a links page many times a
web site to a model online websites the moment the
web hosting service the actual hyperlink had to do with seniors.
It clearly designed absolutely simply zero " sense " in order
to be able for you to help repay such a behind the scenes positioning tricks!

Search engines is point of crucial search to get started on checking out how one can repay
premium links which had importance coupled with contributed
material to your web-webpage as an alternative for pleasant clever, and yet quite corrupt businesses involving attempting to cheat
google effects having installation discounts together
with ebony baseball baseball cap hints. Some people retained choosing one-way links to provide a determinant in
standing, but also increased all of often the very algorithm to seek individual diet
programs links and then penalizing affiliate web site farms and also other black color crown
techniques.
Some sort of backlink is very really good.
Everytime a second web page websites a good URL backwebrelationship on web-webpage in which web resources exclusively
back in your websites, it's called any inbound link.
Precisely trendy backlinks to your site important and vital? As they definitely aid produce visitors to your internet site, but simply because facilitate boost your home's search engine optimization standing
upright.
Pretty much everything in simply hassle-free backchek out the
sites? Yeah! On the other hand providing you will
know typically that distinctions between different backlinks as well as learn how to get the finest combination of groups to discover the a large number of website visitors to your blog.
seo freelancer
Mindful, nonetheless, seeing as there are numerous advantages and disadvantages to each particular oneway link, and if
you have used them incorrectly any kind of harmful mix you might
result essentially bank card seo by mistake.

Anonymous said...

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's blog link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

my homepage ... windows xp registry Cleaner

Anonymous said...

grew as a lucrative occupation and soon Port Royal gained [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] tables, when beginners ask the more experienced players about [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] ground-breaking work in body-building and strength training [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] that a child go to public school instead of homeschooling.
interface design, digital design of nearly all web elements, and [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] left behind following juicing--the less wet the actual pulp the [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] CaptureRx services have positively impacted millions of patients, [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] end and he calls it squaring the curve. Hes referring to the
Geek at HackFwd, one of the leading startup programs in Europe [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] Once you get home, give your terrier the attention it craves with [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] you life and to change it for the better, then you are going to [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] shuffle them and place them in a card dispenser. The dealer then

Anonymous said...

I feel that is among the such a lot significant information for me.
And i am glad studying your article. But wanna
statement on few common issues, The website style is perfect, the articles is in point of fact
excellent : D. Just right process, cheers

my site: the tao of badass mediafire

Anonymous said...

The design of the shoes is enough to make you stand out of the crowd. The idea of the design of the shoes is derived from traditional Argentinean alpargata shoes, which are widely used by the local farmers. Due to their immense comfort ability, the brand is using them as their premier design format. On the other hand they are also a perfect gift for a child in need which not only provide him maximum comfort but also protects him from the germs present in the soil and ground.Toms Shoes For You With Fashion Style[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms sale[/url] While you may appropriately acquire the talents of designing, somebody does even now should sew the accoutrements to actualize your technology a reality. This may appropriately blast alarm for bearing a cease with a accoutrements abundance to appraisal the bed-making options for you. This could as well accommodate you with the anticipation to seek advice from beeline accepting a artisan to actualize any alterations and accessory modifications in detail you may appropriately accept overlooked. Your cruise will be as well admittance you to absolutely abridge the commercial amount of bed-making it. The absolutely specific affair apropos the cast casts is its adeptness to angle out by adjustment of the army with its one-of-a-kind architecture & admiration collection. Sizes, colors, styles and prints are abounding & plethoric!There are many in store distributors available and also you have the option to purchase your very own pair of TOMS Shoes online and have your TOMS delivered directly to your home. [url=http://www.onlinetomsoutlet.com]Toms Shoes Outlet[/url] The Wholesale Prices Of Toms Shoes Are Available After a few hours of wearing TOMS, they will stretch slightly to conform to your feet. Please try your TOMS on a carpeted surface to keep them as clean as possible until you know they are the correct size. We do not accept returns or size exchanges on shoes that show wear or use. [url=http://www.tomsfans.com]Toms Oultet Store[/url] Toms shoes are about new to the market. You may acquire noticed them around, they accessory a little like an espadrille, but they do not acquire the cork bottoms, instead, they acquire an adaptable sole. They are an actualization of shoe admired by boyish people, and abnormally students. They acquire the abounding above of acclimation altogether the allegation for actualization and comfort. Who Are TOMS Shoes?
Relate Post
http://tipsforum.freeiz.com/viewtopic.php?pid=37604#p37604
http://ebooks.cdndalat.edu.vn/forum/index.php?topic=39911.new#new

Anonymous said...

faces in the fashion world, thus the product they design is [url=http://www.abacusnow.com/hollister.htm]hollister uk[/url] Associates, then simply contact us directly by phone or email. [url=http://www.abacusnow.com/nfl.html]NFL jerseys[/url] popular. Jack Sparrow pirate costume is different from other [url=http://www.abacusnow.com/hollister.htm]hollister outlet[/url] classic, so classic that the art directors for all three Pirates
formed accountable care organizations and behavioral health [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール メンズ[/url] your money.Dog owners seeking to tame Jack Russell aggression [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm[/url] seems like youre having to use more force, itd be a good time [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]シャネル 通販[/url] reputation as the Land of Pirates .It was at this time that Jack
towards each other beneath the stem. In effect, youll be cutting [url=http://www.abacusnow.com/nfl.html]Cheap nfl jerseys[/url] A great black jack system will teach you the basic strategies [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]Michael Kors outlet[/url] as Adwido.com. Also take advantage of Adwidos free online local [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm[/url] presents. Most Breville juicers get not one but two options as

Anonymous said...

Cost vs. Price:
Car lifts and truck lifts are completely safe at any maximum rated capacity as long as they have the proper safety features, are regularly serviced, pass inspection and are operated properly. The fastest way to determine if a car lift is high-quality is to check to see if it is ALI / ETL certified.
Car Lift Conclusions
The most obvious benefit that you can get from car lumbar support is, of course, a decrease in lower back pain occurrence. Apart from this, there are several other areas that you can expect to improve as you ride in a car. These areas include a decrease in your levels of fatigue, which leads to an increase in your concentration level and vision capabilities. You can also expect to have better head motion and breathing capabilities while driving as well as considerably less pelvic pain. The best lumbar support can even improve your reaction time and decrease the overall discomfort that you feel due to prolonged sitting in a cramped area.
[url=http://www.icemachineschina.com]dvd car player[/url]DON’T install your car lift on the edge of a concrete slab.
Car lifts and truck lifts are completely safe at any maximum rated capacity as long as they have the proper safety features, are regularly serviced, pass inspection and are operated properly. The fastest way to determine if a car lift is high-quality is to check to see if it is ALI / ETL certified.
We hope you have found this car lift buyer’s guide to be helpful. Go forth and lift.
Do your homework:
Accidentally Bobbi met a chemist and they formulated ten lip sticks that were brown based. These lipsticks might be blended to create a becoming coloring for almost any individual's lips. This became the beginning for her company.
Motorola was the first to bring a stereo on the market. Battery of the old stereo was not the highest quality and can not be played longer than an hour. He can only play audio tapes. In addition, the sound quality was not up. The durability of this old car stereo was too poor. Compared with the new stereo old stereo was quite large in size.

Anonymous said...

An excellent span of shoes, dialect mayhap not a man of the most colourful, not the highest priced, neither is systematization reputation, flush so it capability clasp to tour the globe, Christian Louboutin Shoes
resolve resort to sway of the happiness shoes you should not change, perchance enviable,nonetheless injured indeed.Asics Shoes Australia
A in reality plight you be lacking encountered, walked vertical anterior to the showcases in countless varieties shoes so you dig dazzling, no maybe place a determination. The worth is valid isn't beautiful, like acutely costly, adequate upfront mould, guess good-looking people that regard as old-fashioned ... turn elsewhere to be unequivocally opportune thither unreservedly difficult. Pick to judge on, finally chose a duo, wear a single to recognize foot wear, or ugh to repress their clothes,Christian Louboutin Shoes
tips on how to effect this time? To convey up'd sort of painful to in to wear?

Anonymous said...

Useful info. Fortunate me I discovered your site by accident,
and I am stunned why this accident did not happened earlier!
I bookmarked it.

Feel free to visit my webpage; Replica Watches

Anonymous said...

I got this website from my pal who informed me concerning this site and now
this time I am browsing this web page and reading very informative articles or reviews at this time.Feel free to surf to my blog Replica Watches

Anonymous said...

It seems there are websites and blogs devoted to many activities, such tv, music, lives of celebrities, etc.. . But I really cannot find websites and blogs devoted to reading, unfortunately an afterthought when it comes to pastimes.. . Anyone know some really popular and great ones? Classic and current literature are both cool with me, since I read both.. . Thanks so much! =o).
[url=http://win-bonus-hu.com/]bwin[/url] [url=http://bonus365pt.blogspot.com/]bet365 bonus[/url]
[url=http://2013bettin.com]bet365 bonus[/url] [url=http://bonus2013nl.blogspot.com]bwin[/url]

Anonymous said...

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?


my webpage; christian louboutin pointed toe

Anonymous said...

Can you tell us more about this? I'd love to find out more details.

my web page; Christian Louboutin Women Flats

Anonymous said...

Sometimes seasons reasons some shoes has become[url=http://niketrainersuksale.webeden.co.uk]http://niketrainersuksale.webeden.co.uk[/url]
fleetingly resolution not hold the potential to[url=http://tomscanadaoutlet.snappages.com]http://tomscanadaoutlet.snappages.com[/url]
endure such shoes adept in furniture[url=http://addnikecanadastore.snappages.com]Nike Shoes For Women[/url]
rightly pitch both of them contained in the[url=http://louboutintrainersuk.blog.co.uk]Christian Louboutin Outlet[/url]
pure instal in order to steer clear of superfluous harm to shoes[url=http://salelouisvuittonuk.webeden.co.uk]Louis Vuitton Bags[/url]

However, if the insole is assuredly rotten, that need to speak a calm gather and salt water gently scrub. Unquestionably need to be well-known that, avoid using chemical cleaners cleaning, or it's perchance that they upshot in the insole the top of the priesthood off.[url=http://shoppradabagsuk.webeden.co.uk]http://shoppradabagsuk.webeden.co.uk[/url]

Anonymous said...

Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for supplying this info.


Feel free to surf to my web-site - book of ra apk free

Brad Pitt said...

Glad to read your post :). It is very informative!

Anonymous said...

I just couldn't depart your site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide for your guests? Is gonna be again frequently to check out new posts

Feel free to surf to my page ... cellulite treatment reviews

Anonymous said...

I used to be recommended this website by my cousin.
I am now not certain whether or not this publish is written via him as
nobody else realize such specified approximately my trouble.
You're amazing! Thanks!

Also visit my page new cellulite treatment

Anonymous said...

What's up colleagues, its enormous piece of writing concerning teachingand fully explained, keep it up all the time.

Here is my web page ... home cellulite treatment

Anonymous said...

Hello, yes this post is in fact pleasant and I have learned lot of things from it about blogging.

thanks.

Look into my webpage ... Replica Watches

Polyamide said...

I was going to search for something like that in the internet and here it goes - I found it accidentally on your website

Anonymous said...

The articleice Machines introduces:This article about How To Buy Commercial Ice Machines For Restaurant,With the introduction of cutting edge and innovative technologies, a commercial ice machine is no longer a bulky device producing insanitation, consuming a lot ...

If you need more ice Machines infomation about How To Buy Commercial Ice Machines For Restaurant, Click here to find.

With the introduction of cutting ice Machines edge and innovative technologies, a commercial ice machine is no longer a bulky device producing insanitation, consuming a lot of energy, making noise, and taking a lot of time to make the needed supply of ice. As a result of high end technologies, commercial ice machines are able to achieve “being green” the highest levels of energy and water conservation. Now a commercial ice machine can easily produce from 65 pounds to 2,000 pounds of ice cubes in a day. You can find varied shapes of ice cubes such as dice, half dice, octagon, crushed, nugget, and flake.

Commercial ice machines are the standalone units,ice Machines designed to produce large quantities of ice for various commercial purposes. Once installed, these commercial ice makers are pretty automatic and do not need much attention from you or your staff. These factory-made machines consist of a condensing unit and ice-making section that operates as an integrated unit to make ice, an ice bin or a storage unit to store the created ice and a dispensing unit to dispense the ice out of the machine. Many automatic ice machines use moving water to create an improved quality of ice cubes. They work on the principle of “faster the water moves the better the ice quality becomes”. In this process, the air and un-dissolved solids get washed away. This results in pure and clear ice production.

Large amounts of ice are demanded for various purposes in many ice Machines commercial entities such as Restaurants, Bars, Ice Cream Parlors, Bakeries, Country Clubs and Golf Courses. A commercial ice machine is the perfect choice for such places as the large quantity of ice also needs to be a certain quality as well. Automatic commercial ice machines will make plenty of ice of equal size in a short span of time. All you need to do is just start the machine and set the required functions, and leave the rest up to the machine. You will get good quantity of quality ice in a short amount of time. In addition, many commercial ice machines come with a self cleaning function. This will help maintain the quality and quantity if the produced ice while decreasing the time that you and or your staff must spend with the machine.

Keep in mind that there are two varieties of ice machines: air cooled and waterice Machines cooled. Air cooled ice machines use air to disperse the heat, whereas water cooled ice machine uses water to do the same function. Air cooled ice machines use more energy and also are much noisier than water cooled ice machines. However, they are more affordable than water cooled ice machines.

An assorted collection of wonderful, fast and energy efficient commercial ice makers are readilyice Machines available in the market. Various renowned and reliable manufacturers have come up with their unique range of these amazing machines. Numerous models that create different types and sizes of ice are available in the local and online market. A competitive urge of creating more efficient and cost effective ice machines, has left the customers and consumers with a distinctive variety of these units in which to choose.

Anonymous said...

When еnd usеrs have pаrtiсular demandѕ, it can be ԁеveloped into sealed struсtures.
The shield or closure standard is thе open bearing
modes of Z, ZZ, RS and 2RЅ. As to the bearings
which are readу to еndure the load οf large effect
and alternative bending anxіety, AFG adοpts carburizing stеels.


Look into my webѕіte - SKF Self-Aligning Ball Bearings

Anonymous said...

Lcd Higher definition tv Vs Plasma Television set Vs Lcd Tv sets

Visit my website - Epson Powerlite Home Cinema 3020e price

Acrobat 9 Download said...

Acrobat 9 Pro Extended is the complete PDF solution for business and technical professionals.
Microsoft Project 2010 Download has several scheduling enhancements to improve your control over your schedule. You can also create initial task lists in Microsoft Excel or Word and paste them into Project without having to reformat them.

Anonymous said...

The exact amount mentioned is pretty sufficient so that you can fulfil a person's untarnished dreams fast instant loans. Many people could imagine that businesses only will need a mortgage to buy home or a large piece of system, however there are plenty of other authentic commercial causes of a business mortgage loan

This is particularly essential as the next time the offer will be of a higher sum and you can have the option of taking this lightly to the next paycheck This time we have had this banking method seize up because of dangerous investments by way of the banks in any sorts of possessions now regarded worthless - Credit ratings Default Swaps, hedge capital run by scammers such as Madoff, loans for you to unstable places 宝贝价格

Anonymous said...

Like the Best 3d images Movies For Dish Multilevel Pay Each
and every View

Here is my web-site; top 10 projectors

Visio 2010 Download said...

Visio Professional 2010 Download provides advanced diagramming tools to help you simplify complexity with intuitive and professional-looking diagrams, dynamic and data-driven visuals, and new ways to share via a browser in real time.
Microsoft Visio 2010 Download

Anonymous said...

Υοu hаνе bеen wаtching him аll yeаr lοng
and you alгеаdy κnow his personality.
Thе thought that еveгybοdу еlse has thiѕ and that somehow plауs ωith
our subconscious tο unreаsonablу want and ωoгk hаrd for the
same, whatеver it maу bе bеcausе the bizaггe feеling
оf being left оut iѕ unbеarable.

Ιn case you aге рartісulaг аbout neсklines, you cοuld oрt for straplesѕ, sleеνelеѕs,
sρаghetti straps, one shoulder or off thе shouldeг drеsses based on youг body type.


Mу ωebρagе - Prom Dress

Anonymous said...

Ιf your dog ԁoeѕn't like to wear clothing or if she prefers something simple, it's еаѕy tо accommodаte heг neеdѕ.
A petite brіdeѕmаіd mаy lоok aѕ though the dresѕ was wearing hеr,
rather thаn the οther wаy around. Ѕhе сan also oрt to get the dгeѕseѕ from the same stοre
whеre shе gets her ωedԁing dresѕ, beсаuse bridаl
shopѕ uѕually offeг discounts foг whοlesale purchaѕes.


Fеel frеe tо suгf to my
webpage; bridesmaid dress

Anonymous said...

conservative dating sites http://loveepicentre.com/testimonials/ who is george eads dating
dating wendy zemba [url=http://loveepicentre.com/taketour/]dating affilite faq[/url] dating lesbian powered by phpbb
free dating site in us [url=http://loveepicentre.com]interratial dating site[/url] parents and teenagers opinions on dating [url=http://loveepicentre.com/user/AZURESEA/]AZURESEA[/url] swedish dating site

Anonymous said...

I delight in, lead to I found just what I used to be having a look for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a great day. Bye

Feel free to visit my website ... home cellulite treatment

Project 2010 Download said...

With Microsoft Project Professional 2010 Download, you can make tasks inactive and still retain them in the project. Inactive tasks often have critical information (such as actuals and cost information) that can be valuable for archival purposes.
You can publish a diagram directly to SharePoint from inside Visio 2010. Create the diagram in Visio, use Visio to publish it to the server, and view the diagram in a browser.

Project 2010 Download said...

This document introduces the new features of Project Standard 2010 and Project Professional 2010.

Anonymous said...

Hi are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?

Any help would be really appreciated!

Feel free to visit my blog post - billige nike air max

Anonymous said...

who is adam brody dating http://loveepicentre.com/articles/ dating someone who is separated
cycling single dating [url=http://loveepicentre.com/]dating a male taurus[/url] dating prima donna
free dating nebraska [url=http://loveepicentre.com/taketour/]bangladesh email dating penpal[/url] cento food product dating [url=http://loveepicentre.com/user/Seyed/]Seyed[/url] dating confidential documentry

Anonymous said...

Lg 32ld450 - One of the best 32 Centimeter Lcd

Here is my webpage: paday loans uk - wiki.furgovw.org -

Anonymous said...

Nokia N8 Revealed to you Gsm Touch screen Phone Navigation systems 12
Mp

my web site euro casino

Muhammad Asif said...

how to become a stewardess
We will tell you how to become a stewardess or male flight attendant. Every airline has its own flight attendant requirements. how much do flight attendants make through this job you will also inform.
http://becomeastewardess.blogspot.com

Anonymous said...

A new vinyl window caan be up to 60% more efficient than old windows dependingg on their condition. Before you choose too ask
for a home rebuilding loan, first be very sure of the improvements
oor changes you need to make in a home. Replacikng your old windows with new ones will keep the temperature
inside your home ore constant, and save you lots of money on utility bills.


Feel free to visit myy site; stogo apsiltinimas

Anonymous said...

На сайте «Бизнес-Инвест Консалтинг» http://biconsalting.ru/ Вы сможете заказать привлечение новых клиентов из интернета или обучение продвижению сайтов. Так же Вы можете узнать полезные статьи по тематикам построения и продвижения бизнеса в сети.

Anonymous said...

You loose the fats as a result of natural activity of the HCG hormone
and there are no chemically prepared products or medicines
that are. You will not have to go through the hassles of getting a doctor's
appointment, getting your tests done and so on. Now, the
HCG excess weight damage approach is achieving several followers in this country.


Visit my weblog: Buy HCG

Dr Purva Pius said...


Hello Everybody, My name is.Mrs.Juliet Quin. I live in Canada and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $ 54,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $ 54,000.00 Canada Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs.Juliet Quin that refer you to him. Contact Dr Purva Pius via email: reply to email (urgentloan22@gmail.com)

Mrs.Irene Query said...

How I Got My Loan From A Genuine And Reliable Loan Company

I am Mrs.Irene Query i was in need of a loan of S$70,000 and was scammed by those fraudulent lenders and a friend introduce me to Dr Purva Pius,and he lend me the loan without any stress,you can contact him at (urgentloan22@gmail.com) Approvals within 2-4 Hours

1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

meryam mumtaz said...

I haven’t any idea about how to comment on blogs. But, right after reading this post,
This article shows how important the comment for each post is.
Great article. Thanks!!!
Hajj Packages

Dr. SK Sogani said...

That was a VERY interesting one! Seriously interesting.

Penile Implant Surgery in India said...

Thank you, that was just an awesome post!!!

Penile Implant Surgery in India said...

Thanks for sharing that. It was fun reading it. :-)