12 September 2006

Getting disoriented with Filipino

I MAY be the only one, but I better let it out: I have serious problems with the way the Filipino language is evolving, at least in its written form.

Probably because when I was in elementary and high school, our Pilipino subject then (largely based on Tagalog) was much simpler. In fact, because of this, my written Bikol is of the tagalized variety and is more akin to how Frank Peñones writes in Bikol, both of us being from the Rinconada-speaking area of the province. In fact, when I go home to Pili during weekends, Rinconada Bikol is our language of choice.

But a sea-change has overwhelmed the Filipino language as it is now written, most evident from posts by Irvin Sto. Tomas which appears in the Planet Naga aggregator of local blogs. I have nothing against Irvin, who I don't know from Adam; it's just I am truly, madly, deeply disoriented with the Filipino orthography that he uses. Dr. Flor Aureus, the Filipino supervisor of the Naga schools division, confirmed that it is in line with official policy issued by the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sometime in 2001.

So I googled the commission and it led me to this wiki and Joe Padre, a blogger who posted key documents relative to this revolution. This article from the UST Varsitarian confirms the confusion that the 2001 policy spawned.

If you are as puzzled as I am, I hope you will find time to check these out, and correct me if I am wrong: 1) this is another imposition from Imperial Manila with very little input from the regions; and 2) I strongly doubt it will ever encourage reading Filipino among our people in its written or printed form.

10 comments:

grace said...

No, you are not the only one, Mr. Prilles. I thought of this already but I kept it myself. Thanks for sharing those infos related to this new form of Pilipino or English (?) writing. I'm still confused. I need to read more.

Dominique said...

Sus Gino-o, ako bisaya kong dako. Malibat ko kung pabasahon ko nimo ug Tinagalog. Pilipino daw, pero ingon namo, dili lagi! Tagalog na, lawom pa giyod kaayo. Maglisod mi ug sabot. Basta kami, bisaya among sinulti-an. Na hala!

Willy B. Prilles, Jr. said...

Grace: I too will want to hear the justifications behind it. But according to Dr. Aureus, the policy change was not met with open arms in 2001. My bottomline here is: if this is proving to be bad policy, we should be ready to dump it.

Dom: Dikit sana an aram ko sa Bisaya kaya dai takang gayo maintindihan. Pero I think I sense what you were saying. Na imbes na magin basehan sa pagkasararo, nagigin logod gikanan ning pagkabaranga an lengwaheng Filipino.:)

irvin said...

Isa sa mga dahilan kaya hindi tanggap o may negativ atityuwd sa ginawang rivizyon ng ispeling ang mga Filipino (karaniwan man o edyukeyted) ay ang di pagkonsulta sa kanila nung ginagawa ang Revisyon. Opinyon lang nila, mga ekspert at mga konsernd sa Filipino, ang kinonsider at dinisrigard ang sentiment ng tao dito.

Parang yung absenti-vowting, matagal na proseso ang pinagdaanan at ilang milyon ang ginastos para dito pero hindi inikspekt ng Kongreso (at/o Seneyt) na kokonti lang ang bobotong Filipino sa abrawd. Matapos lamang ileksyon nung nariyalayz nila kung interested man lang ba ang mga Filipino sa abrawd na bumoto. (Obyuws na atat sila sa boto ng mga OFW.)

Marahil, isa ring dahilan ang paninibago ng tao sa bagong sistemang ito (o paradaym syift at nagkakaparadaym paralisis lang tayo). Pero hindi seguro. Noypi tayo, kung ano ang kinasanayan natin, dun na tayo (Pwede Na mentaliti) at ayaw natin ng impruwment.

Willy B. Prilles, Jr. said...

Hello Irvin. Salamat sa pagbisita.

Nasasakyan ko ang punto mo, pero ang mahirap kasi, ang nakakaintindi (at mahilig) lang ng paradigm shift at paradigm paralysis ay yung mga may konting aral: kagaya mo na nagpapakadalubhasa sa Filipino, yung mga intelektwal na nasa likod ng 2001 revision, siguro pati na rin ako.

Pero ang punto ko, acceptability among users. Kung ganon ang naging reaksyon ko, iyon ay dahil shocking ang pagbabago: nakaka-disorient sa isang level, "baduy-baduy" man sa isa pa. Sa tingin ko: kung ang magiging informants mo sa yung thesis ay mga kahenerasyon ko (i.e. mga Marcos baby na dumaan sa Pilipino), talagang hardsell ang ginawang revision.

Hindi kaya mas maigi na hayaan nating mag-evolve ang Filipino -- tingnan natin kung aling ortograpiya ang magiging popular -- at dun natin ibase kung ano ang pinaka-dabest na panuntunan?

Ang nangyayari kasi, gumawa na ng uniforme yung Komisyon na hindi kinunsidera kung ano ang pigura nung magsusuot.

irvin said...

Imajinin mo, ilang beses nang binago-bago ang ortografi ng nasyunal langwij?! Nasaan tayo ngayon? (Parang konstitusyon, hehehe)

Dai mairirong na igwang lingwa franka an nasyon. Dawa na dai ibinase sa Tagalog ang inaapod tang Filipino, arog man giraray kaini an magigin ta magiging lingwa franka kan nasyon. An nasyunal na media, yaon sa Manila, Tagalog ang tataramon. Lakop ini, sa Pilipinas, dai pwedeng dai ini manudan saka maintindihan kan tao. An gabus na darakulang syudad sa nasyon igwang derektang komunikasyon asin transportasyon sa Manila, an kapitolyo. Yaon duman ang mga transaksyon. Natural, an dayo an ma-adjust sa tataramon.

Nagpuon ang dai pagsuporta kan tao kan sa Tagalog ibinase an nasyunal na tataramon (na tama man nanggad). Pero kun baga, dai na man kaipuhan na gibuhon na ofisyal ta kun baga, realidad na iyan. Saka, makakakolog sa bakong mga Tagalog.

An Estados Unidos, mayo man ofisyal na tataramon! Pero an realidad, American (base sa English) ang linggwa franka ninda (de facto). Arog kuta na kaiyan sa Pilipinas. (Halibawa na madagos an Federalism, kun gigibuhon na official state language kan Bicol ang Bikol-Coastal, arog man kaini an mangyayari sato.)

Kakagatun pa gayud kun, inarog ta an South Africa na si mga major na tataramon sa sainda, parantay, puros official language.

Si piggibo kan Komisyon, pigbase man ninda sa nangyayari talaga. Nahiling ninda an kadipisilan ta pag piggigibo tang Filipino verb ang mga simple form na verb (English). Totoo na igwang kaluyahan. Kanya-kanya kita nin paagi kun pano ta gigihuhon, kaya kadakol bersyon, mangiriba-iba. Nag-isip sinda nin paagi, tangarig pasil saka parareho.

Nin huli ta bago sa panhiling, an enot na reaction, negatibo. Sarado. (Arog kaiyan si reaksyon ko. Naaraman ko lang ining Revisyon kan 2004!) Kan college ako, nunca akong nagtaram nin Filipino (with exageration). Trip ko man lang si pagmaster sa Filipino. LOL

Sa katotoohan, pagsudo-sudo an ginigibo ko sa Komisyon kan polisya nindang ini. Tanda mo po idtong "salumpuwit, salungsoso, salongganisa, salungguhit"? Taktika idto kan mga Cebuano. Huring-huding lang iyan, dai ko sigurado. Pero epektibo. Kaya dai nagtrayumpo si puristang Tagalog kaidto. Kaugmahan kan mga Cebuano.

Kaya nangangapudan ako sa mga Cebuano, Bikolano na dai uyon sa pagiging basehan kan Filipino an Tagalog na arogon ta si taktika kaidto. Garo underground movement ay! Sige, kun magtubod kamo, ngingisihan ko kamo. Ta garo man lang pig-ako nindo si 2001 Revisyon. Toink!

Hay, tungka na po ako. Visit ka na lang po sa blog ko. Kaya lang baad mag-offline giraray ta madali na naman mag-abot sa limit an bandwidth.

Willy B. Prilles, Jr. said...

Para mientras, Irvin, nagsasakit an mga estudiante ta, kaiba na su mga aki ko. Mate ko, risa mo man yan ta dakol sa mga nagko-comment sa weblog mo mga estudianteng naghahapot kun paparanohon na an buhay ninda sa subject na yan.

Igwa pa siguro kitang pueding gibohon tanganing ikapaabot sainda an pangangaipo na bagohon an mga polisiyang daing data.

Kulibat ko palan, baka gusto mong idagdag man sa mga informants sa thesis mo an sampol hali sa mga estudiante, para matawan man sinda nin boses sa pag-adal mo.

Filipinayzd said...

Ang gusto ko ngani talagang maging informants idtong mga maestra sa Filipino mismo tapos idtong mga naggagamit kaini sa saindang pagtokdo ano man an subject ninda. Ano daw an magigin reaksyon kan mga naggiribo kan giya sa spelling kun an resulta (sigurado) dai akô kan mga paratokdo? LOL. Iyan an gusto kong ipaabot sa sainda.

Kan nagsurf ako, garo may nagsurat na kan topic na ini, sa DLSU-Dasma. Kasuarin ko lang naaraman. Pano kaya kun content analysis. An gagamiton, mga commercials o idtong mga blogs na Filipino an gamit. (Puro man lang kaya ko ideya, takot man ko/dai ko man aram gibuhon. LOL)

Duman sa balyong blog (www.vegasfilamguy.blogspot.com), 47 na (hasta ngonyan) an mga komento. Bisita ka po duman.

Tood ako sa pag-estemar kan duwang lado dawa na may mga personal bias ako. Garo baga dinidebate an sadiri. Igwa nin obheto an ginibong pagbabago. Igwa sindang pigbasehan na mga theory saka mga doktor kan pangenot na mga eskwelahan sa Pilipinas an nagtarabang tangarig mabilog ini.

I love your new lay-out. Malinig hilingon.

Willy B. Prilles, Jr. said...

Thanks for the compliment about my new layout. Still a work in progress, with bugs needing some fixing. But I also like what I see.

On your proposed thesis, I see no problem implementing the same research design used in DLSU-Dasma here in Naga. You have a different set of respondents, as they would be predominantly Bikolano. Your own research which sort of triangulate/validate its findings (which I think should be a primary objective). And of course, you can use it as part of your literature review.

Willy B. Prilles, Jr. said...

One more thing.

From a policy perspective, a research validating findings of a previous work on the same topic will be more useful. Which is why I will prefer you implementing the DLSU-Dasma design (which I haven't seen) and tweak it to meet local conditions.

Unless of course there are already a body of researches on both, and have been validated, so advocacy work will be anchored on stronger grounds.