07 September 2007

Para sa satong mga kaakian

Kolum ko para sa isyu kan Vox Bikol ngonyan na semana.

KAN nakaaging Miercoles, nagtiripon sa kaenot-enoteng pagkakataon an mga alkalde kan pitong ciudades igdi sa Kabikolan para sa sarong sharing workshop. An tiripon na idto ipinaapod ni Legazpi City Mayor Noel Rosal, pamayo kan League of Cities of the Philippines igdi sa Bikol, asin ginibo sa Villa Caceres Hotel.

Inda kun tano ta naisip kong ponan an programa sa lenguaheng Bikolnon, alagad sa heling ko, tama an desisyon na idto. Siempre, dai nalikayan an paggamit nin Ingles durante kan okasyon, alagad nagin mas sabot an paghiras kan mga programa asin eksperyensya kan pitong alkalde sa sadiri nindang tataramon.

An mayor na pagkukulang ko iyo an pagtagama sana nin 15 minutos kada alkalde duman sa ipinadarang imbitasyon: kulang na marhay palan iyan sa sarong pulitikong ginaganahan.

Pigsambit ko an pangyayaring ini tanganing idoon an duang punto.

Enot, an lenguaheng Bikolnon sarong pusog na basihan nin pagkasararo. Igwang naiibang birtud an pagtaram asin pagkomunikar sa kinagimatan na tatataramon -- mahalnas an bulos kan mga ideya huling dai na kaipuhan pang itradusir hali sa ibang lenguahe. Asin sarong kangangalasan an labi karikas na reaksyon kan mga nagdadangog -- automatiko an pagkasinarabotan, haros mate mo an pagtadom sa puso asin isip huli sa kawaran kan mga kudal na dara kan estrangherong dila.

Ikadua, kun garo palyado an satong lenguahe, arog kan saboot ni Tito Valiente, iyan huli ta tinotogotan ta ining magdanay na siring.

Habo kong tawadan an dakulang naginibohan kan satong mga parasurat, nangorogna an mga miembro kan grupong Kabulig. An totoo, orog na nagkusog an sakong pagtubod na nagbabalik na an buhay asin bagsik kan literaturang Bikolnon huli sa panibagong onrang inako kan satong mga parasurat, kaiba na diyan sinda Alvin Yapan asin Marne Kilates. Yaon man an Premio Arejola, na nasa ikalimang taon na nin sigidong pagtulod asin pagrokyaw kan lokal na talento sa pagsurat.

Saro ining peryodo nin ‘renaissance,’ kun haen pinapanoan an kakulangan kan satong mga pulitikong pangenotan an paghawas kan ronang Bikol sa dalnak nin pagtios.

Alagad an mga ini elemento sana kan production side; an mayor na problema yaon sa distribution side -- an pagsierto na an mga obrang nahahaman kan satong mga parasurat makakaabot asin pakikinabangan kan lambing ciudadano asin kan satong sosyedad.

Sa saiyang weblog, pigtuyaw ni Dean Jorge Bocobo an propuesto ni Senador Aquilino Pimentel na gamiton man bilang medium of instruction an mga lenguahe rehiyonal kan nasyon sa elementarya. Balido an nagkakapirang rason ni Bocobo, nangorogna an kawaran nin mga babasahon asin autoridad sa mga tataramon na ini.

Alagad para sako, dakulang oportunidad an propuestong ini na atubangon an isyu asin simbagan an mga kakulangan sa presente. Ano an sakong naheheling? Nagkakapira, alagad gabos nakasentro sa satong mga kaakian: Pagprodusir nin literatura asin babasahon na pan-aki, nangorogna idtong matabang sa saindang makanood magbasa (kaiba an binikol na mga fairy tales); asin nin mga instructional materials sa Bikol para magamit kan mga paratukdo (arog baga kan caton na pig-iimprenta kan Cecilio Press sa Sabang). Asin tanganing masusteniran an saindang interes, pagsa-pelikula kan mga ini, gamit an teknolohiyang 2-D asin 3-D animation -- bilang alternatibo sa mga animeng Hapon na haros iyo na sanang maheheling sa telebisyon.

Kun oogkoron, gabos na kaipuhan nganing magibo ini yaon na sa Naga.

6 comments:

Anonymous said...

Tama ka Padi, yaon na gabos an resources, mag physical or mental. Mga parasurat, visual artists, animators, visualizers, IT technicians,directors, educators, learning experts, etc. igwa naman siguro ki financial backing. Ano ang kulang ? Creative visionary leadership na lang siguro, who will pull all these acts together for a productive and purposeful results, segun sa satung objectives. Kumbaga sa orchestra, Conductor na sana an kulang para bakung disintunado an musika na maluwas.

Seen and noted...Igwa ki publication na i-lu-launch next month sa Sorsogon City. TRACING- FROM SOLSOGON TO SORSOGON, edited by Reynaldo "Tootsie" Jamoralin, and published by the Sorsogon Arts Council Inc. National Commission for the Arts. Contributors include among others: Mary Jane Louise Bolunia, writing about the Astilleros of Donsol ( shipyard of the Galleons), Francisco Datar Ph.D, Luis Dery, Ph.D. Menchie Lanuza Dichoso, Patricia San Jose Lacerna,Jason William Lobel,Cynthia D. Nolasco Ph.D, Elmer Ordonez Ph.D, Stephen Henry Totanes, Ph.D, Olivia Hubilla-Tripon, Azucena Grajo-Uranza,and many other illustrious Sorsoganons. Power-packed issue ini, don't miss it. Request for a complimentary copy from the City Mayor, SALLY A. LEE.
email: Igu_sorcity@yahoo.comPorfirio Rubirosa

Willy B. Prilles, Jr. said...

Thanks, Porfirio. You're spot on, as usual.

Will look forward to Sorsogon's "Tracing" publication. Actually, my late paternal grandfather said our family descended from the Frilleses of Sorsogon province. They only changes the P to F when they settled in Nabua to avoid persecution during the Spanish era.

Although I went to BU for two years (S/Ys 93-95), I did not get to meet a Prilles there.

BTW, I like Luis Dery a lot, especially his articles on Don Pedro Manook which I got to read during the Local History conference in Naga decades back. And Totanes too, for his work on the Bicol principalia.

Anonymous said...

Willy Boy,

I you like Luis Dery, I'm sure you will be interested too in his hermano, Floro Dery, Ph.D, a.k.a Apo Ng Kapre in Gerry Alanguilan's PKMB website. He has a doctorate in Mathematics & Physics, but got his fame and fortune in animation and comics art. He is LA-based now but has plans of returning home to Bicol for retirement. His most popular output which made a dent globally was SPIDERMAN and TRANSFORMERS. It would be a coup for Ateneo if they could recruit him as a professor emeritus. Waddaya think ?

Porfirio R.

Willy B. Prilles, Jr. said...

This is huge!

I'm forwarding this to my Ateneo contacts, as well as my colleagues from the Investment Board.

Thanks a lot.:)

DJB Rizalist said...

(Surprising how largely understandable Bikolnon is to a native Tagalog speaker.)

But of course language has always been an emotional issue with all of us. No wonder, there are reportedly 171 "living" languages or dialects in the archipelago, reducible perhaps to a dozen or so "major" groups. To each one, the others may as well be a "foreign" language, at least as foreign as the one all our Constitutions, Laws and Court Rulings are written in.

Now since all these languages came here with the waves of immigration there must've been a time when each one was considered "foreign" by those who came before.

I wonder how long it takes before such a new arrival, a "foreign" language, becomes somehow native or indigenous?

Isn't a century enough?

I think English already is more "indigenous" to the Philippines than Bikolnon or Tagalog, because most if not all our individual and collective intellectual lives use the English language as the medium of exchange.

I wish we could be as proud of our accomplishments in English as Naguenos obviously and justifiably are of Bikolnon.

Surely the language cannot be blamed for the sins of imperialism and colonialism, for it was one of the good things that such supposedly malign forces brought, along with Christianity and the culture and civilization which we cannot avoid or deny truly is Filipino. Inextricably so.

Quezon chose the wrong language to make the national language, for it engendered a righteous envy in non Tagalogs.

Anonymous said...

I don't know what's all the fuzz about these languages. The most important thing among homo sapiens is COMMUNICATION. As long as we understand each other, fine, it will generate good vibrations. I don't go for jingoistic extremism. Unfortunately, our so called edge in the English language is going down the drain, if those stats from the call centers are an indication. According to them many fail in the exams because of poor proficiency in the language. Compare that we the hordes of South Koreans, Indonesians, Chinese, Thais, who are all coming here just to learn the language and compete globally.
Languages ? more is better. If you can learn Spanish, French, Chinese, Italian, Japanese, Bahasa, the more edge you would have. Moreover, according to learning experts, those people kuno with the facility of learning a new language has generally a higher IQ.

Porfirio Rubirosa